Ανακοινώσεις Εξετάσεων

Εξετάσεις “ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΨΥΕ048”

Ενημερώνονται οι φοιτητές του μαθήματος “ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΨΥΕ048” ότι για την γραπτή εξέταση του μαθήματος την Τετάρτη 10.02.2021 και ώρα 09:00 – 11:00, θα χρησιμοποιηθεί η ίδια ομάδα/ψηφιακή αίθουσα που είχε δημιουργηθεί για τις παραδόσεις, η οποία έχει μετονομαστεί σε “Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας και ανάλυσης: εξετάσεις“.

Οι φοιτητές που δεν είχαν εγγραφεί στην ομάδα του μαθήματος για να παρακολουθήσουν τις παραδόσεις, μπορούν να εγγραφούν τώρα με τον κωδικό: 5wv0003

Όσοι φοιτητές αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εγγραφή/πρόσβασή τους στην ομάδα, παρακαλούνται να αποστείλουν μήνυμα στο e-mail της διδάσκουσας patgeraki@uoi.gr, αναφέροντας το όνομα, τον αριθμό μητρώου και το ιδρυματικό τους e-mail, ώστε να προστεθούν στην ομάδα και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Καλή επιτυχία!