Ανακοινώσεις Εξετάσεων

Εξετάσεις “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ – ΨΥΕ049”

Ενημερώνονται οι φοιτητές του μαθήματος “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ – ΨΥΕ049” ότι για την γραπτή εξέταση του μαθήματος την Τετάρτη 10.02.2021 και ώρα 11:00 – 12:00, θα χρησιμοποιηθεί η ίδια ομάδα/ψηφιακή αίθουσα που είχε δημιουργηθεί για τις παραδόσεις, η οποία έχει μετονομαστεί σε “Εργαστήριο ποιοτικής έρευνας: εξετάσεις“.

Οι φοιτητές που δεν είχαν εγγραφεί στην ομάδα του μαθήματος για να παρακολουθήσουν τις παραδόσεις, μπορούν να εγγραφούν τώρα με τον κωδικό: u1zoiv2

Όσοι φοιτητές αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εγγραφή/πρόσβασή τους στην ομάδα, παρακαλούνται να αποστείλουν μήνυμα στο e-mail της διδάσκουσας patgeraki@uoi.gr, αναφέροντας το όνομα, τον αριθμό μητρώου και το ιδρυματικό τους e-mail, ώστε να προστεθούν στην ομάδα και να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Καλή επιτυχία!