Ανακοινώσεις Εξετάσεων

Εξετάσεις μαθήματος “ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΨΥΕ005”

Οι εξετάσεις του μαθήματος “ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΨΥΕ005” θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00 – 18:00, μέσω MSTeams και οι φοιτητές θα κατανεμηθούν με βάση το αρχικό γράμμα του επιθέτου τους σε μία από τέσσερεις ομάδες ως εξής:

Α-Ι Ψυχολογία της Επικοινωνίας & των ΜΜΕ (Εξεταστική Φεβρουαρίου), Κωδικός: kmy3ad7
Κ-Λ Ψυχολογία της Επικοινωνίας & των ΜΜΕ (Εξεταστική Φεβρουαρίου), Κωδικός: u9iv96n
Μ-Ρ Ψυχολογία της Επικοινωνίας & των ΜΜΕ (Εξεταστική Φεβρουαρίου), Κωδικός: tap4ou4
Σ-Ω Ψυχολογία της Επικοινωνίας & των ΜΜΕ (Εξεταστική Φεβρουαρίου), Κωδικός: jxuggqw

Παρακαλείστε να τηρήσετε την κατάταξη αυτή ώστε να αποφευχθούν προβλήματα με το δίκτυο.

Καλή επιτυχία!