Ανακοινώσεις Εξετάσεων

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ μαθήματος “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΥ005”

Η εξέταση του μαθήματος “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΥ005” θα πραγματοποιηθεί, την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12.00 – 2.00 μμ, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας MS Teams, και θα έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Για τις ανάγκες της εξέτασης του μαθήματος έχει δημιουργηθεί εικονική τάξη στην πλατφόρμα MS Teams με την ονομασία «ΠΟΛ.Ψ.-ΑΙΘ. ΕΞΕΤΑΣΗΣ- ΦΕΒ. 2021». Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην εξέταση να εγγραφούν άμεσα. Κωδικός: kwfq7un

Οδηγίες για την εξέταση

  • Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν καλούνται να εισέλθουν στην Αίθουσα (στο MS Teams), στην κλήση που θα έχει ανοίξει ο διδάσκων, μετά τις 11.50 πμ και πριν τις 12.10 μμ.
  • Πριν δοθούν τα θέματα της εξέτασης θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτότητας, μέσω βιντεοκλήσης, γι’ αυτό και θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη η φοιτητική ταυτότητα των συμμετεχόντων.
  • Κατά τη διάρκεια της εξέτασης συνιστάται τα μικρόφωνα να είναι μονίμως κλειστά.
  • Αν κάποιος φοιτητής/τρια χρειάζεται να ρωτήσει κάτι σημαντικό μπορεί να σηκώσει το χέρι του/της («raise hand») και να περιμένει τον διδάσκοντα να τον/την καλέσει (σε ιδιωτική βιντεοκλήση).
  • Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Τμήμα, Α.Μ.) στο σχετικό πεδίο στην αρχή της φόρμας εξέτασης. Αν τα στοιχεία αυτά δεν συμπληρωθούν, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής του γραπτού τους.
  • Μετά την επιτυχή υποβολή της δοκιμασίας, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να αποχωρήσουν άμεσα από την Αίθουσα εξέτασης.

Ο υπεύθυνος εξέτασης του μαθήματος

Νίκος Μποζατζής

Καλή επιτυχία!