Ανακοινώσεις Εξετάσεων

Εξετάσεις μαθήματος “ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΕ001”

Οι εξετάσεις του μαθήματος “ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΕ001” της 11ης Φεβρουαρίου θθα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00 – 21:00, μέσω MSTeams και οι φοιτητές θα κατανεμηθούν με βάση το αρχικό γράμμα του επιθέτου τους σε μία από δύο ομάδες ως εξής:

Α-Λ Οργανωσιακή Ψυχολογία (Εξεταστική Φεβρουαρίου), Κωδικός:  k00aokc
Μ-Ω Οργανωσιακή Ψυχολογία (Εξεταστική Φεβρουαρίου), Κωδικός:  l1mudfa  

Παρακαλείστε να τηρήσετε την κατάταξη αυτή ώστε να αποφευχθούν προβλήματα με το δίκτυο.

Καλή επιτυχία!”