Ανακοινώσεις Εξετάσεων

Εξετάσεις μαθήματος “ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΨΥΕ037”

Οι εξετάσεις του μαθήματος “ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΨΥΕ037” θα διεξαχθούν μέσω του MsTeams, στην ομάδα του μαθήματος (κωδικός: 64au51y), την Δευτέρα 08.02.2021 και ώρα 14:00 – 17:00. Έχουν προγραμματισθεί δύο συνομιλίες/συσκέψεις εντός της ομάδας ως εξής:

Οι φοιτητές των οποίων ο Αριθμός Μητρώου λήγει σε μονό αριθμό, θα εισέλθουν στην συνομιλία “Εξελικτική Ψυχοπαθολογία 2 _Εξετάσεις Ιανουαρίου_Ομαδα Α_Φοιτητές με Μονό Α.Μ.

Οι φοιτητές των οποίων ο Αριθμός Μητρώου λήγει σε ζυγό αριθμό, θα εισέλθουν στην συνομιλία “Εξελικτική Ψυχοπαθολογία 2 _Εξετάσεις Ιανουαρίου_Ομαδα Β_Φοιτητές με Ζυγό Α.Μ.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η δυνατότητα να είναι ανοικτή η κάμερα και το μικρόφωνο για την ταυτοπροσωπία πριν την εξέταση

Ο Διδάσκων

Στέφανος Μπέλλος
bellos.stefanos@gmail.com