Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος “Ειδικές Αναπτυξιακές Μαθησιακές Δυσκολίες”

Όσοι φοιτητές προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα “Ειδικές Αναπτυξιακές Μαθησιακές Δυσκολίες”, μπορούν να εισέρχονται με τον κάτωθι κωδικό σύνδεσης στην πλατφόρμα διασκέψεων του πανεπιστημίου  “6i30kp3”.

Η διδάσκουσα

Βικτωρία Ζακοπούλου