Ανακοινώσεις Γραμματείας

Εργασίες συντήρησης – Διακοπή Ρεύματος στο κτίριο της Γραμματείας του Τμήματος Ψυχολογίας

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν ενημέρωσης του Τμήματος Συντήρησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Π.Ι., στο κτίριο που βρίσκεται η Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας, θα λάβει χώρα διακοπή ρεύματος, από 07:30 π.μ της Πέμπτης 30/7/2020 έως την 21:00 μ.μ της Παρασκευής 31/7/2020.

Ως εκ τούτου, λόγω τεχνικών ζητημάτων, η Γραμματεία του Τμήματος δύναται να εξυπηρετήσει για το εν λόγω χρονικό διάστημα συγκεκριμένες μόνο εργασίες.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος