Ανακοινώσεις Μαθημάτων Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Στο συνημμένο αρχείο συμπεριλαμβάνονται όλες οι αλλαγές που αφορούν στο πρόγραμμα μαθημάτων της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020.