Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (νέα)

Παρακαλούνται oι φοιτητές με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου του Τμήματος Ψυχολογίας να προβούν σε οριστική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων τους (μετά την προσωρινή αποθήκευση να κάνουν έλεγχο ορθότητας και στη συνέχεια οριστική υποβολή (κατάσταση υποβληθείσα), έως σήμερα 28/01 και ώρα 13:00.

ΑΜ641/ΑΜ666/ΑΜ554/ΑΜ034/ΑΜ702/ΑΜ488/ΑΜ795/ΑΜ647/ΑΜ499/ΑΜ559/ΑΜ073/ΑΜ788/ΑΜ896/ΑΜ074/ΑΜ928/ΑΜ596