Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΕΠΕΙΓΟΝ – Σημαντική ανακοίνωση για εξετάσεις επί πτυχίω φοιτητών

Οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική και έχουν λογαριασμό email στο uoi.gr, καλούνται να εγκαταστήσουν το Ms teams μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ms teams) και να εντοπίσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Όσοι επί πτυχίω φοιτητές δεν έχουν λογαριασμό στο uoi.gr καλούνται επειγόντως να ακολουθήσουν τις Οδηγίες Ενεργοποίησης Ιδρυματικού Λογαριασμού από το παρακάτω αρχείο της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, να αποκτήσουν uoi.gr λογαριασμό και να ακολουθήσουν την παραπάνω διαδικασία.

Από τη γραμματεία του Τμήματος

Attachments