Ανακοινώσεις Γραμματείας Γενικές ανακοινώσεις

EΠΕΙΓΟΝ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΕΥΔΟΞΟΣ

Όπως ήδη γνωρίζετε, η διανομή των συγγραμμάτων προς τις φοιτήτριες/τους φοιτητές θα διεξαχθεί και αυτή τη φορά μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).

Η χρονική περίοδος για τις δηλώσεις των συγγραμμάτων είναι πολύ σύντομη –μόνο 15 ημέρες–, με καταληκτική ημερομηνία την 5η Απριλίου 2021.

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές να δηλώσουν εγκαίρως τα συγγράμματά τους και να ενημερώσουν τα στοιχεία τους το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, διορθώνοντας πιθανά λάθη, έτσι ώστε η διαδικασία της κατ’ οίκον διανομής να διεξαχθεί ταχύτερα.