Ανακοινώσεις Εξετάσεων

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Εξετάσεις μαθήματος “ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΕ047”

Οι εξετάσεις του μαθήματος “ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΨΥΕ047” θα διεξαχθούν μέσω του MsTeams, την Τρίτη 09.02.2021 και ώρα 14:00 – 17:00. Έχουν προγραμματισθεί δύο ομάδες ως εξής:

Οι φοιτητές των οποίων ο Αριθμός Μητρώου λήγει σε μονό αριθμό, παρακαλούνται να εισέλθουν στην Ομάδα “Εξετάσεις_Κοινοτική Κλινική_Μονός ΑΜ_Αιθ. Α“, με κωδικό: mk64iqo

Οι φοιτητές των οποίων ο Αριθμός Μητρώου λήγει σε ζυγό αριθμό, παρακαλούνται να εισέλθουν στην Ομάδα “Εξετάσεις_Κοινοτική Κλινική_Ζυγός ΑΜ_Αιθ. Β“, με κωδικό: 8f2cruh

Μετά την είσοδο στην ομάδα να γίνει “join” στο προγραμματισμένο meeting εντός της ομάδας

Ο Διδάσκων

Στέφανος Μπέλλος
bellos.stefanos@gmail.com