Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ενημέρωση του κ. Θεοφυλίδη για την εξέταση του μαθήματος “Αναπτυξιακή – Γνωστική Νευροψυχολογία”

Ακολουθεί συνημμένο αρχείο σε μορφή pdf με τις οδηγίες του διδάσκοντα, όσον αφορά στην εξέταση του μαθήματος “Αναπτυξιακή – Γνωστική Νευροψυχολογία”.

Attachments