Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

Ενημέρωση ΟΑΣΑ σχετικά με το δικαίωμα μετακίνησης φοιτητών ΑΕΙ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με μειωμένους τύπους κομίστρων

Προς ενημέρωση των δικαιούχων φοιτητών, επισυνάπτεται επιστολή του ΟΑΣΑ με θέμα “Διαχείριση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένους τύπους κομίστρου φοιτητών ΑΕΙ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021”.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος