Πρακτική Άσκηση

Έναρξη σεμιναριακών μαθημάτων Πρακτικής Άσκησης

Όλοι οι φοιτητές που θα δηλώσουν την Πρακτική Άσκηση στο εαρινό εξάμηνο 2020-2021, είτε μέσω ΕΣΠΑ είτε εκτός ΕΣΠΑ, καλούνται να παρακολουθήσουν τα πρώτα σεμιναριακά μαθήματα τα οποία θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 5 Απριλίου και ώρα 12.00 με 16.00.

Το σεμινάριο θα γίνει σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο κωδικός για το Teams είναι ο s9dhyun