Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Έναρξη εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθημάτων “Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία” & “Ψυχολογική-Νευροψυχολογική Αξιολόγηση”

Η έναρξη για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων “Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία” & “Ψυχολογική-Νευροψυχολογική Αξιολόγηση” ορίζεται η Τετάρτη 01/04/2020 και ώρα 12:00 π.μ. & 15:00 μ.μ. αντίστοιχα.

Η διδάσκουσα

Βασιλική Κουτσομπίνα