Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 θα υποβληθούν υποχρεωτικά και μόνο ηλεκτρονικά, στο σύστημα Classweb:

από την Παρασκευή 20/03/2020 έως και την Κυριακή 05/04/2020

Σημαντικές Πληροφορίες:

α) Οι φοιτητές του 2ου/3ου/4ου έτους μπορούν να δηλώσουν μαθήματα από 30 έως και 45 ECTS. Για τους επί πτυχίω φοιτητές η δήλωση μπορεί να είναι έως 45 ECTS χωρίς κατώτερο όριο (τα 30ECTS δηλαδή)

β) Ειδικά και ΜΟΝΟΝ για τους επί πτυχίω φοιτητές θα πρέπει να κάνουν δύο δηλώσεις. Μία για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ και ακόμη μία αυτή που ονομάζεται ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΑΡΙΝΗ εξεταστική προκειμένου να δηλώσουν τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου που δεν έχουν περάσει.

Επισυνάπτονται οι κανόνες δήλωσης σε αρχείο μορφής PDF για την διευκόλυνσή σας.

Προσοχή:

1. Η Δήλωσή θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, απαιτείται να πραγματοποιήσετε έλεγχο κανόνων δήλωσης και στη συνέχεια να πατήσετε το ΥΠΟΒΟΛΗ ώστε να φαίνεται σε κατάσταση ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ. Εάν η Δήλωση δεν αποσταλεί ηλεκτρονικά, ο φοιτητής δεν εμφανίζεται στις Καταστάσεις Εξετάσεων και ως εκ τούτου χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου

2. Είναι απαραίτητο ο κάθε φοιτητής να κρατήσει ένα αντίγραφο της Δήλωσής του (είτε σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή) μέχρι τη λήξη του εξαμήνου, για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα

3. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή διόρθωσης της Δήλωσης, μόνο ηλεκτρονικά και στο παραπάνω χρονικό διάστημα

4. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα ανωτέρω, ο φοιτητής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη και θα έχει τις προβλεπόμενες συνέπειες

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων και Συγγραμμάτων θα πρέπει να έχουν απόλυτη αντιστοιχία. Δηλαδή, οι φοιτητές δεν δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα για μαθήματα που δεν υπάρχουν στην αντίστοιχη Δήλωση Μαθημάτων. Η Δήλωση Συγγραμμάτων γίνεται μέσω του συστήματος Eudoxus (http://eudoxus.gr/).

Attachments