Σημαντικές Ανακοινώσεις

Έναρξη Δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 θα υποβληθούν υποχρεωτικά και μόνο ηλεκτρονικά, στο σύστημα Classweb:

 

από την Τρίτη 20/10/2020 έως και τη Δευτέρα 26/10/2020

Σημαντικές Πληροφορίες:

α) Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το προαιρετικό μάθημα της Ξένης Γλώσσας με κωδικό ΞΓ001/ΞΓ002/ΞΓ003 αλλά το ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΞΓ101/ΞΓ102/ΞΓ103 (ένα από τα τρία)

β) Οι φοιτητές του 2ου/3ου/4ου έτους μπορούν να δηλώσουν μαθήματα από 30 έως και 45 ECTS. Για τους επί πτυχίω φοιτητές η δήλωση μπορεί να είναι έως 45 ECTS χωρίς κατώτερο όριο (τα 30ECTS δηλαδή)

γ) Ειδικά και ΜΟΝΟΝ για τους επί πτυχίω φοιτητές θα μπορούν να κάνουν δύο δηλώσεις. Μία για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ και ακόμη μία αυτή που ονομάζεται ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ εξεταστική προκειμένου να δηλώσουν τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου που δεν έχουν περάσει αλλά έχουν δηλωθεί στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Επισυνάπτονται οι κανόνες δήλωσης σε αρχείο μορφής PDF για την διευκόλυνσή σας.

Προσοχή!!!:

1. Η Δήλωσή θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία μέσα στην προαναφερθείσα προθεσμία. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, απαιτείται να πραγματοποιήσετε έλεγχο κανόνων δήλωσης και στη συνέχεια να πατήσετε το ΥΠΟΒΟΛΗ ώστε να φαίνεται σε κατάσταση ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ. Εάν η Δήλωση δεν αποσταλεί ηλεκτρονικά, ο φοιτητής δεν εμφανίζεται στις Καταστάσεις Εξετάσεων και ως εκ τούτου χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου

2. Είναι απαραίτητο ο κάθε φοιτητής να κρατήσει ένα αντίγραφο της Δήλωσής του (είτε σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή) μέχρι τη λήξη του εξαμήνου, για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα

3. Υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας ή διόρθωσης της Δήλωσης, μόνο ηλεκτρονικά και στο παραπάνω χρονικό διάστημα

4. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα ανωτέρω, ο φοιτητής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη και θα έχει τις προβλεπόμενες συνέπειες

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α

Οι Δηλώσεις Μαθημάτων και Συγγραμμάτων θα πρέπει να έχουν απόλυτη αντιστοιχία.

Δηλαδή, οι φοιτητές δεν δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα για μαθήματα που δεν υπάρχουν στην αντίστοιχη Δήλωση Μαθημάτων.

Η Δήλωση Συγγραμμάτων γίνεται μέσω του συστήματος Eudoxus (http://eudoxus.gr/). – Για τη δήλωση των συγγραμμάτων θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση από τον ΕΥΔΟΞΟ.

Attachments