Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Εμβόλιμο μάθημα στην “Μεθοδολογία έρευνας στην Ψυχολογία: Ποσοτικές μέθοδοι”

Την Παρασκευή 10/01/2020, ώρα 15:00-18:00, στο Αμφ. Φιλοσοφίας θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμο μάθημα στην “Μεθοδολογία έρευνας στην Ψυχολογία: Ποσοτικές μέθοδοι”.
Η διδάσκουσα
Ε. Ζιώρη