Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΈΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ “ΠΡΟΧΕΙΡΗ” ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΝΕΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ “ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ”, ΈΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ