Γενικές ανακοινώσεις

Έκθεση για τις Σπουδές στην Γαλλία

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει την πρώτη διαδικτυακή Έκθεση για τις Σπουδές στην Γαλλία, το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021.

Πληροφορίες εδώ