Ανακοινώσεις Αναπληρώσεων

Έκτακτο μάθημα “Γνωστική Ψυχολογία Ι”

Την Πέμπτη 14/1/2021 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διάλεξη στο μάθημα
«Γνωστική Ψυχολογία Ι» στις 12.00-15.00, μέσω της πλατφόρμας MS
Teams.

Η διδάσκουσα
Έλενα Ζιώρη