Ανακοινώσεις Γραμματείας

Δωρεάν σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων για φοιτήτριες Womentors

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενδυνάμωσης νέων γυναικών Womentors, του Ιδρύματος Λαμπράκη, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν σεμινάρια επιμόρφωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε ενδιαφερόμενες φοιτήτριες.

 

Πληροφορίες κ. Ξανθοπουλου Μαρία, Ίδρυμα Λαμπράκη, τηλ. επικοινωνίας: 2103626150, www.lrf.gr, email: mxanthopoulou@lrf.gr