Ανακοινώσεις Γραμματείας Γενικές ανακοινώσεις

Δημόσια προφορική εξέταση της διδακτορικής διατριβής της κ. Πάτρας Βλαχοπάνου

Η δημόσια προφορική εξέταση της διδακτορικής διατριβής της κ. Πάτρας Βλαχοπάνου, με θέμα:

«Η σχέση ανάμεσα στους μηχανισμούς άμυνας και στις προσεγγίσεις μάθησης. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της ακαδημαϊκής αναβλητικότητας και της ψυχολογικής ευημερίας»,

θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 12:30 στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του κέντρου διαχείρισης δικτύων.