Σημαντικές Ανακοινώσεις

Διευκρίνιση για την Ενημερωτική Εκδήλωση για την Πρακτική Άσκηση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13/10 στις 12:00-13:00 και την Τετάρτη 14/10 στις 15:30-16:30, αφορούν μόνο τους φοιτητές που βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο και πάνω. Επειδή η ζήτηση ενδέχεται να είναι μεγάλη και να δημιουργηθεί πρόβλημα με το σύστημα, οι φοιτητές καλούνται μέχρι τη Δευτέρα στις 14:00, να συμπληρώσουν πρώτα την φόρμα:  https://bit.ly/3daD64j

Στη συνέχεια θα τους σταλεί ο κωδικός της εκδήλωσης που θα παρακολουθήσουν (είτε της Τρίτης, είτε της Τετάρτης).

Επισημαίνουμε ότι το περιεχόμενο των δύο εκδηλώσεων είναι κοινό. Επίσης, προτρέπουμε τους φοιτητές να παρακολουθούν συχνά τη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης https://bit.ly/3nwelEu