Ελένη Αρετούλη

Ελένη Αρετούλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Η Ελένη Αρετούλη, PhD, είναι ψυχολόγος και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Νευροψυχολογίας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Ελλάδα. Πριν διοριστεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ήταν Επίκουρη Καθηγήτρια Νευροψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 2014-2020.

Διαθέτει εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία στην Ευρώπη (μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Deusto, Χώρα των Βάσκων, Ισπανία κατά την περίοδο 2011-2014) και στην Αμερική (μεταδιδακτορική υπότροφος στην Κλινική Νευροψυχολογία 2008-2010, και λέκτορας μερικής απασχόλησης κατά την περίοδο 2010-2013 στο Τμήμα Ψυχιατρικής και Συμπεριφορικών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins).

Τα βασικά ερευνητικά ενδιαφέροντα της κ. Αρετούλη εστιάζουν στις βιολογικές βάσεις των ψυχολογικών διεργασιών και την επίδραση νευρολογικών (κυρίως νευροεκφυλιστικών) και άλλων ιατρικών καταστάσεων στις γνωστικές ικανότητες και τις ψυχολογικές διεργασίες. Έχει συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας της Αμερικής και άλλων Οργανισμών.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 30 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή έγκριτα περιοδικά. Η Δρ. Αρετούλη είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας και ενεργό μέλος εθνικών και διεθνών Επιτροπών και Επιστημονικών Οργανισμών που προάγουν τη φροντίδα ατόμων με νευρογνωστικές διαταραχές. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής δύο διεθνών επιστημονικών περιοδικών και κριτής σε πολυάριθμα άλλα.

Παραδιδόμενα μαθήματα

Τίτλος:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΨΥΥ002
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΨΥΕ009
ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ - ΨΥΕ0
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - ΨΥΕ042
Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Τμήμα Ψυχολογίας

Τηλέφωνο:

2651005775
Ακαδημαϊκές πληροφορίες

ΦΕΚ Διορισμού:

1136/τ.Γ’/12.05.2022

Γνωστικό Αντικείμενο:

Αντικείμενο της Αναπτυξιακής Νευροψυχολογίας αποτελεί η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ εγκεφάλου και συμπεριφοράς στο πλαίσιο της δια-βίου ανάπτυξης τόσο σε τυπικώς και μη τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα, όσο και σε άτομα με εγκεφαλική βλάβη.

Σπουδές:

Η Ελένη Αρετούλη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  (2001), κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Γνωστική και Πειραματική Ψυχολογία του Τμήματος Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. (2004) και Διδάκτορας στο πεδίο της Νευροψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. (2008) με τίτλο διδακτορικής διατριβής «Γνωστική έκπτωση και συμπεριφορικές διαταραχές στη μετωποκροταφική άνοια».

Είναι κάτοχος μεταδιδακτορικού τίτλου σπουδών στην Κλινική Νευροψυχολογία του Τομέα Ιατρικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχιατρικής και Συμπεριφορικών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στις ΗΠΑ (2008- 2010) και   μεταδιδακτορική ερευνήτρια (2011-2014) στο Εργαστήριο “Neuropsychology of severe mental disorders” του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Deusto στην Ισπανία (2011-2014).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

  • Νευροψυχολογική εκτίμηση
  • Νευροψυχολογία της Γήρανσης, Ήπια Γνωστική Διαταραχή, Νευροψυχολογία Νευροεκφυλιστικών νόσων
  • Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

Aretouli, E., Chondrogiorgi, M., Dede, O., Koutsonida, M., Lafi, C., Konstantinopoulou, E., Kulisevsky, J., Kosmidis, M.H., Konitsiotis, S. (2021). The Parkinson's Disease-Cognitive Rating Scale: Greek Normative Data, Clinical Utility and Cultural Considerations. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 8919887211049110. https://doi.org/10.1177/08919887211049110

Koutsonida, M., Kanellopoulou, A., Markozannes, G., Gousia, S., Doumas, M. T., Sigounas, D. E., Tzovaras, V.T., Vakalis, K., Tzoulaki, I., Evangelou, E., Rizos, E.C., Ntzani, E., Aretouli, E., Tsilidis, K. K. (2021). Adherence to Mediterranean Diet and Cognitive Abilities in the Greek Cohort of Epirus Health Study. Nutrients, 13(10). https://doi.org/10.3390/nu13103363

Konstantinopoulou, E., Ioannidis, P., Kiosseoglou, G., & Aretouli, E. (2021). Inhibitory control is associated with medication adherence in young HIV patients without comorbidities. Applied Neuropsychology: Adult, 1-9. https://doi.org/10.1080/23279095.2021.1890594

Konstantinopoulou, E., Ioannidis, P., Kiosseoglou, G., & Aretouli, E. (2021). Selective executive impairments as neuroimmunological manifestations of the human immunodeficiency virus. Journal of Integrative Neuroscience, 20(3), 541-549. https://doi.org/10.31083/j.jin2003058

Aretouli, E. 2019. How neuropsychology can inform our understanding of preschool ADHD: Clinical and research implications. Applied Neuropsychology: Child, 8, 174-181. https://doi.org/10.1080/21622965.2017.1421463

Aretouli, E., Tsilidis, K. K. & Brandt, J. 2013. Four-year outcome of mild cognitive impairment: the contribution of executive dysfunction. Neuropsychology, 27, 95-106. https://doi.org/10.1037/a0030481

Aretouli, E., Okonkwo, O. C., Samek, J. & Brandt, J. 2011. The fate of the 0.5s: predictors of 2-year outcome in mild cognitive impairment. Journal of International Neuropsychology Society, 17, 277-88. https://doi.org/10.1017/S1355617710001621

Aretouli, E. & Brandt, J. 2010. Episodic memory in dementia: Characteristics of new learning that differentiate Alzheimer's, Huntington's, and Parkinson's diseases. Archives of Clinical Neuropsychology, 25, 396-409. https://doi.org/10.1093/arclin/acq038

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά:

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά:

Ώρες Συνεργασίας: