Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε και 2η παράταση για την υποβολή αιτήσεων στεγαστικού επιδόματος,

για το χρονικό διάστημα, από την Παρασκευή 21 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.