Ανακοινώσεις Γραμματείας

Χρήση βεβαίωσης σπουδών αντί ακαδημαϊκής ταυτότητας

Κατόπιν επικοινωνίας με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ  Ν. Ιωαννίνων, οι φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που σύμφωνα με δήλωση προτίμησής τους ( αρ.6 παρ. 10 του Ν. 4559/2018, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 80 παρ. 1β του Ν. 4589/2019) εντάχθηκαν στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ομοίου Πανεπιστημίου και μέχρι την έκδοση νέας Ακαδημαϊκής τους Ταυτότητας, έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται με έκπτωση (για τα προβλεπόμενα εξάμηνα φοίτησης), επιδεικνύοντας την αντίστοιχη Βεβαίωση Σπουδών, καθώς και την παρούσα ανακοίνωση του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος