Ανακοινώσεις Γραμματείας

Χορήγηση χρηματικών βραβείων στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών

Όπως κάθε χρόνο η Εστία Ναυτικών θα χορηγήσει Χρηματικά Βραβεία στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, βάσει των προϋποθέσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό της.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο που ακολουθεί:

Attachments