Γενικές ανακοινώσεις

Απόκτηση Ακαδ Διδακτικης Εμπειριας σε Νεους Επιστημονες Κατοχους Διδακτορικου 2020-2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Attachments