Ανακοινώσεις Μαθημάτων

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ” & “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ”

Τα μαθήματα του κ. Χ. Παπαθανασίου “Οργανωσιακή Ψυχολογία” και “Πολιτική Ψυχολογία” αύριο Παρασκευή 6/3/2020 αναβάλλονται. Η αναπλήρωσή τους θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με τους/τις φοιτητές/τριες.

Ο Διδάσκων

Χ. Παπαθανασίου