Γενικές ανακοινώσεις Σημαντικές Ανακοινώσεις

Αναστολή εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π και μελών Ε.Τ.Ε.Π.

Αναστέλλεται η διενέργεια εκλογών (στις 16 και 18 Νοεμβρίου) για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π και εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.