Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

Αναστολή Δήλωσης Μαθημάτων λόγω προβλήματος

Λόγω προβλήματος που παρατηρήθηκε αναστάλθηκαν οι δηλώσεις μαθημάτων. Οι φοιτητές που πρόλαβαν και υπέβαλαν δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου δήλωση μαθημάτων.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τη λύση του προβλήματος.

 

Από τη Γραμματεία