Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΣ 2020-2021 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, με την υπ’ αριθμ. 1090/20.07.2020 απόφαση της Συγκλήτου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναστέλλεται η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Τμήμα Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.