Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανάρτηση ανακοίνωσης του κ. Παπασταθόπουλου

Την Μεγάλη Τρίτη 14/4 και ώρα 12:00΄ – 15:00΄ θα γίνει έκτακτη παράδοση του μαθήματος “Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ”.

Σημείωση: Η παράδοση του μαθήματος θα βιντεοσκοπηθεί και θα είναι διαθέσιμη στους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα.

Ο διδάσκων
Σ. Παπασταθόπουλος