Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανάρτηση ανακοίνωσης για το μάθημα “Ψυχοσωματική Ιατρική”

Ανακοίνωση για το μάθημα “Ψυχοσωματική Ιατρική”
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα “Ψυχοσωματική Ιατρική” το οποίο διδάσκει ο κ. Υφαντής να επικοινωνήσουν μαζί του μέσω email.