Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανάρτηση ανακοίνωσης για το μάθημα “Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας”

Η εξέταση του μαθήματος “Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας” Θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τη διδάσκουσα έγκαιρα πριν την εξέταση.

Η διδάσκουσα

Ε. Μορφίδη