Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Αναπτυξιακή-Γνωστική Νευροψυχολογία: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Λόγω εκτάκτων αλλαγών ανακοινώνεται ότι από την τρέχουσα εβδομάδα και μέχρι το τέλος του εξαμήνου η εβδομαδιαία διάλεξη θα λαμβάνει χώρα κάθε Τρίτη 6.00-9.00 μ.μ.

Ο Διδάσκων,

Αντώνιος Ι. Χρήστου
Ph.D., AFBPsS, SFHEA