Ανακοινώσεις Αναπληρώσεων

Αναπλήρωση του μαθήματος «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II – ΨΥΥ003»

Την Πέμπτη 07.01.2021 και ώρα 15.00 – 18.00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II – ΨΥΥ003».

Ο Διδάσκων

Γ. Ντρίτσος