Αναπληρώσεις Μαθημάτων

Αναπλήρωση:: “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ – ΨΥΕ007”

Την Πέμπτη 03.06.2021 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί μία διάλεξη αναπλήρωσης για το μάθημα “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ – ΨΥΕ007

Ο Διδάσκων

Γ. Ντρίτσος