Ανακοινώσεις Αναπληρώσεων

Αναπληρώσεις μαθήματος “ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – ΨΥΕ048”

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι έχουν προγραμματιστεί δύο αναπληρώσεις του μαθήματος “ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ” ως εξής:
Σάββατο 19.12.2020 ώρα 12-3μμ
Κυριακή 20.12.2020, ώρα 5-8μμ
στην ψηφιακή αίθουσα με μόνιμο κωδικό “5wv0003