Ανακοινώσεις Αναπληρώσεων

Αναπλήρωση μαθήματος “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΨΥΕ049”

Αναπλήρωση του μαθήματος “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΨΥΕ049” θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, ώρα 9πμ-12μμ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, και θα διεξαχθεί από την διδάσκουσα Πατρίτσια Γερακοπούλου στην ψηφιακή αίθουσα με κωδικό “io1crtz“.

Επισημαίνεται ότι ο ως άνω κωδικός είναι ακόμη προσωρινός, και θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τον μόνιμο κωδικό.