Ανακοινώσεις Αναπληρώσεων

Αναπληρώσεις του μαθήματος “ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – ΨΥΕ048”

Μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές, ανακοινώνεται ότι (επιπλέον των συναντήσεων της Παρασκευής σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα) έχουν προγραμματιστεί τρεις αναπληρώσεις του μαθήματος “ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – ΨΥΕ048” στις ακόλουθες ημερομηνίες:
Σάββατο 09.01.2021 ώρες 12-3μμ
Κυριακή 10.01.2021 ώρες 5-8μμ
Σάββατο 16.01.2021 ώρες 12-3μμ
Όλες οι αναπληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στην ψηφιακή αίθουσα που έχει δημιουργηθεί για το μάθημα με μόνιμο κωδικό “5wv0003“.