Ανακοινώσεις Αναπληρώσεων

Αναπληρώσεις του μαθήματος “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΨΥΕ049”

Μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές, ανακοινώνεται ότι (επιπλέον των συναντήσεων της Παρασκευής σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα) έχουν προγραμματιστεί τέσσερις αναπληρώσεις του μαθήματος “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΨΥΕ049” στις ακόλουθες ημερομηνίες:
Πέμπτη 07.01.2021 ώρα 10πμ-1μμ
Σάββατο 09.01.2021 ώρες 9-12μμ
Τρίτη 12.01.2021 ώρες 10πμ-1μμ
Σάββατο 16.01.2021 ώρες 9-12πμ.
Όλες οι αναπληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στην ψηφιακή αίθουσα που έχει δημιουργηθεί για το μάθημα με μόνιμο κωδικό “u1zoiv2“.