Ανακοινώσεις Αναπληρώσεων

Αναπληρώσεις μαθήματος “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΨΥΕ049”

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι έχουν προγραμματιστεί δύο αναπληρώσεις του μαθήματος “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ“, ως εξής:
Σάββατο 19.12.2020, ώρα 9-12πμ
Δευτέρα 21.02.2020, ώρα 12-3μμ
στην ψηφιακή αίθουσα με μόνιμο κωδικό “u1zoiv2