Γενικές ανακοινώσεις Σημαντικές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τις τελευταίες μέρες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας καταγγελίες φοιτητών/τριών για ενέργειες μέλους −μη μόνιμου− διδακτικού προσωπικού του Τμήματός μας, ενέργειες του οποίου αντιβαίνουν στους θεμελιώδεις κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας διαχωρίζουν τη θέση τους από το είδος των καταγγελλόμενων συμπεριφορών και είναι αυστηρά αντίθετα με μη ακαδημαϊκές νοοτροπίες, οι οποίες δεν έχουν καμία θέση στο ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο. Οι καθηγητές του Τμήματος Ψυχολογίας δηλώνουν ομόφωνα ότι θα διασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και την προάσπιση της αξιοπρέπειας των φοιτητών τους, και δεσμεύονται ότι θα συμβάλουν στην ενίσχυση της υψηλού επιπέδου Εκπαίδευσης που παρέχεται από το Τμήμα Ψυχολογίας και συνολικά από το Πανεπιστήμιό μας.

 

Τμήμα Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων