Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση σχετική με το μάθημα «Στατιστική ΙΙ»

Το μάθημα «Στατιστική ΙΙ»  εφεξής θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη 12.00-15.00 (αντί Πέμπτης) στο αμφιθέατρο του Ισογείου