Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα της Ξένης Γλώσσας Β’ εξαμήνου

Σας ενημερώσουμε ότι στην 19η/26.02.2020 Συνεδρίαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας αποφασίστηκε ομόφωνα να ισχύσει για όλους του φοιτητές η εξέταση του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας του Εαρινού Εξαμήνου 2019-20, χωρίς τη δυνατότητα αναγνώρισης/κατοχύρωσης του μαθήματος βάσει προσκόμισης πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας οποιουδήποτε επιπέδου.