Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών/Φοιτητριών του Τμήματος Ψυχολογίας

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίοι εκτιμούν ότι μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020 θα πληρούν τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, να διερευνήσουν άμεσα το ενδιαφέρον ανταπόκρισης δομών, οι οποίες να διαθέτουν ψυχολόγους στους νομούς της καταγωγής τους και να ενημερώσουν για τα ακριβή στοιχεία των δομών αυτών, την κ. Ανδρούτσου (e-mail: vandrout@uoi.gr, τηλ: 2651005741), μέχρι την Δευτέρα, 25/05/2020.

Σημείωση: Για περισσότερες διευκρινίσεις, όσον αφορά στις προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το αντίστοιχο τμήμα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.